Vertrouwenscontactpersonen bij TFC ’t Kamrad

Helaas komt een sporter, en ook een vrijwilliger/begeleider/trainer, wel eens in een situatie die als ongewenst (agressie, discriminatie, pesten, seksueel intimiderend e.d.), kan worden ervaren.

Ongewenste omgangsvormen komen overal voor: op school, op het werk en dus mogelijkerwijs ook binnen een vereniging als TFC ‘t Kamrad. Als je er direct of indirect (vermoedens) mee te maken krijgt, is het belangrijk om te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of een luisterend oor.

Voor het geval dergelijke situaties -die we niet willen!- zich bij ons toch voordoen, heeft TFC ‘ t Kamrad twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld, waar je op terug kunt vallen.

De vertrouwenscontactpersoon biedt opvang aan alle leden van onze vereniging die op het gebied van ongewenste omgangsvormen binnen de vereniging en/of in de sportsituatie hulp en advies nodig hebben. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon het bestuur om zo nodig preventieve maatregelen te nemen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenspersoon is echter onafhankelijk.

Binnen de vereniging zijn twee vertrouwenscontactpersonen aangewezen met wie je vertrouwelijk contact kunt opnemen, te weten:

Hun rol is dus om een eerste opvang en aanspreekpunt te zijn. Ze zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Je hoeft geen gebruik te maken van deze vertrouwenspersonen, je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een Vertrouwenscontactpersoon van de NFTU (telefoonnummer 0318-581300).

Je kunt daarnaast ook rechtstreeks contact opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Voor meer informatie, zie www.centrumveiligesport.nl/grensoverschrijdend-gedrag

Als je iets wilt melden of contact wilt: https://centrumveiligesport.nl/contact

Ook bij het Centrum Veilige Sport Nederland wordt een melding altijd vertrouwelijk behandeld!

Kijk de animatie van NOCNSF VertrouwenspuntSport 2019, op YouTube, over onacceptabel gedrag in de sport.

Vertrouwenscontactpersonen TFC ’t Kamrad stellen zich voor

Mijn naam is Joke Slagter, ik ben 58 jaar en woon samen met mijn dochter Sara aan de Groningerstraat in Assen. Sinds enkele jaren ben ik lid van Kamrad en fiets ik met veel plezier in de 26 groep. In het dagelijks leven ben ik manager en psycholoog bij Vanboeijen, een gehandicaptenzorgorganisatie in Assen.

Als vertrouwenscontactpersoon bij Kamrad ben ik aanspreekpunt voor leden die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen. Hiermee wil ik graag een bijdrage leveren om onze mooi club voor iedereen een fijne club te laten zijn.

Mijn naam is Harold Mezach, 54 jaar en woon in Assen. Ik ben al enige jaren met veel plezier lid van Kamrad en fiets in de Rode – (30km) en in de Zwarte Diesel.

Ik ben werkzaam bij de politie in een leidinggevende functie in de stad Groningen. 

In mijn werk is veiligheid in welke vorm dan ook een erg belangrijk thema, waar ik persoonlijk veel waarde aan hecht. 

Als vertrouwenscontactpersoon bij Kamrad wil ik ook op deze manier bijdragen aan een veilige (sport) omgeving waar iedereen zich prettig en gehoord voelt.

Share