Bestuur

Het bestuur van Toer Fiets Club ‘t KAMRAD bestaat uit 6 leden, te weten de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, het bestuurslid voor PR en communicatie en twee algemene leden.
Hoe het bestuur wordt verkozen en wanneer leden aftreden, staat in de statuten.
In de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (jaarlijks in februari) staat vermeld wie er aftredend zijn.

Voorzitter
R. Schrotenboer (Roel)
Houtlaan 94, 9403 EX Assen
(0592) 37 24 63
voorzitter@kamrad.nl

Secretaris
C. Corsten (Cees)
penningmeester@kamrad.nl

Penningmeester
C. Corsten (Cees)
penningmeester@kamrad.nl

Bestuurslid (ledenadministratie)
R.R. Oosthout (Roy)
ledenadministratie@kamrad.nl

Bestuurslid (PR en communicatie)
A. Ter Veld (Anita)
mail@anitaterveld.nl

Bestuurslid (ledenwerving, ledenbehoud, vrijwilligersbeleid, opleiding en training)
S. Talajic (Sandra)

Bestuurslid (ATB, materiaalbeheer en veiligheid)
K. Poelstra (Kees)

Share