Bestuur

Het bestuur van Toer Fiets Club ‘t KAMRAD bestaat uit 5 leden, te weten de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee algemene leden.
Hoe het bestuur wordt verkozen en wanneer leden aftreden, staat in de statuten.
In de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (jaarlijks in februari) staat vermeld wie er aftredend zijn.

Voorzitter
R. Schrotenboer (Roel)
Houtlaan 94, 9403 EX Assen
(0592) 37 24 63

Secretaris
G.J. Ruesink (Gerrit-Jan)
Holthe 30, 9406 EJ Assen
secretaris@kamrad.nl

Penningmeester
C. Corsten (Cees)
Smaragdstoep 14, 9403 SE  Assen
penningmeester@kamrad.nl

Bestuurslid
R. de Graaf (Rinke)
Smilderweg  2b, 9414 AP Hooghalen
06 29 06 44 59

Bestuurslid (ledenadministratie)
R.R. Oosthout (Roy)
Dotterbloemstraat 32, 9404 GL Assen
06 53 99 08 02
ledenadministratie@kamrad.nl

Bestuurslid (PR en communicatie)
A. Ter Veld (Anita)
06 52 34 20 47
mail@anitaterveld.nl

Share