Bestuur

Het bestuur van Toer Fiets Club ‘t KAMRAD bestaat uit 5 leden, te weten de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee algemene leden.
Hoe het bestuur wordt verkozen en wanneer leden aftreden, staat in de statuten.
In de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (jaarlijks in februari) staat vermeld wie er aftredend zijn.

Voorzitter
R. Schrotenboer (Roel)
Houtlaan 94, 9403 EX Assen
(0592) 37 24 63
voorzitter@kamrad.nl

Secretaris en ledenadministratie
C. Corsten (Cees)
secretaris@kamrad.nl; ledenadministratie@kamrad.nl

Penningmeester
I. Middelburg (Ina)
penningmeester@kamrad.nl

Algemeen bestuurslid (ledenwerving, meet & greet, activiteiten, vrijwilligers)
L. Steenstra (Linda)

Bestuurslid (MTB, materiaalbeheer, wegkapiteins en ICT)
K. Poelstra (Kees)

Share