Bestuur

Het bestuur van Toer Fiets Club ‘t KAMRAD bestaat uit 5 leden, te weten de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee algemene leden.
Hoe het bestuur wordt verkozen en wanneer leden aftreden, staat in de statuten.
In de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (jaarlijks in februari) staat vermeld wie er aftredend zijn.

Voorzitter
R. Schrotenboer (Roel)
Houtlaan 94, 9403 EX Assen
(0592) 37 24 63

Secretaris
A.L. Kauffeld (Arthur)
Stoepveldsingel 31, 9403 SM Assen
(0592) 37 49 93
secretaris@kamrad.nl

Penningmeester
J.H. Kuipers-Abbingh (Jeannette)
Kaarnheugte 35, 9403 HA  Assen
(0592) 37 24 49
penningmeester@kamrad.nl

Bestuurslid
R. de Graaf (Rinke)
Smilderweg  2b, 9414 AP Hooghalen
(0593) 59 27 22

Bestuurslid (ledenadministratie)
R.R. Oosthout (Roy)
Dotterbloemstraat 32, 9404 GL Assen
06 53 99 08 02
ledenadministratie@kamrad.nl

 

Share