Lidmaatschap

Het lidmaatschap van TFC ’t Kamrad loopt van 1 januari t/m 31 december van een kalenderjaar. Een nieuw lidmaatschap kan op elk moment ingaan. Opzegging van je lidmaatschap dient voor 1 december plaats te vinden per brief aan de secretaris of per email aan ledenadministratie@kamrad.nl.  De beëindiging vindt dan plaats bij het einde van het betreffende jaar.

Als je lid bent van ’t Kamrad ben je –  met uitzondering van donateurs en ereleden – automatisch ook lid van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Daarmee heb je ook de voordelen van het NTFU-lidmaatschap, zoals korting op tochten en een verzekering voor schade aan je fiets en persoonlijke eigendommen (o.a. kleding). Zie voor een overzicht van alle voordelen (en de voorwaarden): NTFU voordelen voor jou.

Soorten lidmaatschap
Ben je het eerste lid binnen een gezin dan ben je een H-Lid. Ben je het 2e lid of volgende lid binnen een gezin dan ben je een G-Lid. Als je al lid bent van de NTFU via een andere vereniging of zelfstandig, dan ben je bij ‘t Kamrad een M-Lid.
Ben je donateur van ’t Kamrad dan ben je een D-Lid. Ben je erelid van ’t Kamrad dan ben je een E-Lid.

Aanmelden
Aanmelden kan via het digitale inschrijfformulier. Na aanmelding vragen we je nog wel een machtiging te ondertekenen voor het jaarlijks innen van de contributie.

Contributie
De contributie wordt jaarlijks via automatische incasso rond 1 februari van het betreffende jaar van je bankrekening afgeschreven.
Voor een nieuw lidmaatschap dat ingaat tussen 1 januari en 1 september betaal je de volledige jaarcontributie. Voor een lidmaatschap dat ingaat na 1 september kun je kiezen uit:

  • Een lidmaatschap voor het lopende verenigingsjaar. Je betaalt dan volledig de jaarcontributie.
  • Een lidmaatschap voor het lopende verenigingsjaar en het volgende verenigingsjaar, het XL-lidmaatschap. Je betaalt dan 1,5 maal de jaarcontributie.

Deze keuzes kun je aangeven op het inschrijfformulier.

Overzicht contributie 2020 (bedragen in euro)
Lid Type Totaal Kamrad
deel
NTFU
deel
NTFU
verzekering
H-Lid Boven 21 52,73 15,44 19,54 17,75
Onder 21* 46,58 9,29 19,54 17,75
G-Lid Eerste 36,74 3,09 15,90 17,75
Volgende** 33,65 0,00 15,90 17,75
M-Lid 18,51 15,44 3,07 0,00
D-Lid 15,44 15,44 0,00 0,00
* Ben je een H-Lid en op 1 januari voorafgaand aan het verenigingsjaar jonger dan 21, dan betaal je een lagere contributie.
** Ben je het 2e of volgende G-lid binnen een gezin dan betaal je een lagere contributie
Overzicht contributie 2020 XL-lid (m.i.v. 1 september)  (bedragen in euro)
Lid Type Totaal Kamrad
deel
NTFU
deel
NTFU
verzekering
H-Lid Boven 21 79,06 23,22 29,34 26,50
Onder 21* 69,80 13,96 29,34 26,50
G-Lid Eerste 55,02 4,65 23,87 26,50
Volgende** 50,37 0,00 23,87 26,50
D-Lid 23,22 23,22 0,00 0,00
* Ben je een H-Lid en op 1 januari voorafgaand aan het verenigingsjaar jonger dan 21, dan betaal je een lagere contributie.
** Ben je het 2e of volgende G-lid binnen een gezin dan betaal je een lagere contributie

Omdat contributie innen een tijdrovende zaak is en we liever fietsen, dringen we erop aan de vereniging te machtigen voor het doen van een automatische incasso. Als je nog geen machtiging hebt verstrekt verzoeken we je dit alsnog te doen. Hiervoor kun je dit formulier gebruiken.

Share