Vertrouwenscontactpersonen

Helaas komt een sporter, en ook een vrijwilliger/begeleider/trainer, wel eens in een situatie die als ongewenst (agressie, discriminatie, pesten, seksueel intimiderend e.d.), kan worden ervaren.

Ongewenste omgangsvormen komen overal voor: op school, op het werk en dus mogelijkerwijs ook binnen een vereniging als TFC ‘t Kamrad. Als je er direct of indirect (vermoedens) mee te maken krijgt, is het belangrijk om te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of een luisterend oor.

Voor het geval dergelijke situaties -die we niet willen!- zich bij ons toch voordoen, heeft TFC ‘ t Kamrad twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld, waar je op terug kunt vallen.

De vertrouwenscontactpersoon biedt opvang aan alle leden van onze vereniging die op het gebied van ongewenste omgangsvormen binnen de vereniging en/of in de sportsituatie hulp en advies nodig hebben. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon het bestuur om zo nodig preventieve maatregelen te nemen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenspersoon is echter onafhankelijk.

Binnen de vereniging zijn twee vertrouwenscontactpersonen aangewezen met wie je vertrouwelijk contact kunt opnemen, te weten:

Hun rol is dus om een eerste opvang en aanspreekpunt te zijn. Ze zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Je hoeft geen gebruik te maken van deze vertrouwenspersonen, je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een Vertrouwenscontactpersoon van de NFTU (telefoonnummer 0318-581300).

Je kunt daarnaast ook rechtstreeks contact opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Voor meer informatie, zie www.centrumveiligesport.nl/grensoverschrijdend-gedrag

Als je iets wilt melden of contact wilt: https://centrumveiligesport.nl/contact

Ook bij het Centrum Veilige Sport Nederland wordt een melding altijd vertrouwelijk behandeld!

Share