Vaste MTB-route

Sinds 2003 onderhoudt T.F.C. ’t KAMRAD de MTB-route Drentsche Aa Zuid. Eenvoudige herstelwerkzaamheden worden door de controleurs ter plaatse verricht. Zo nu en dan wordt door een klein groepje leden groot onderhoud verricht. Op die manier houden we de route in stand, opdat zo veel mogelijk MTB-ers plezier aan het MTB-en beleven en niet onnodig gaan (ver)dwalen in de natuur. Jaarlijks vinden door leden van onze vereniging 26 controles plaats. De controlewerkzaamheden bestaan uit het controleren van de routepaaltjes en -bordjes en het onderhouden van het tracé van de route.

Bekijk hier de promotiefilm.

Routepaaltjes en -bordjes
Het controleren van de routepaaltjes en -bordjes omvat: het inspecteren van de route (is de route goed te volgen via de routepaaltjes), het schoonmaken van bevuilde bordjes, het herstellen van de route en het melden van te vervangen ernstig beschadigde, versleten of verdwenen routebordjes en routepaaltjes. Een ieder voert zoveel mogelijk zelf de noodzakelijke herstelwerkzaamheden uit. Graag na afloop van de periode even via vasteroute@kamrad.nl melden wat de ervaringen waren en welke herstelwerkzaamheden je hebt verricht.

Onderhoud van het tracé van de route
In de winter valt dit wel mee, maar in de loop van het jaar moet met name aandacht worden besteed aan de zichtbaarheid van de bordjes. Waar nodig (bij hoog gras, hoge brandnetels en hoog struikgewas) dus even wat snoeiwerk uitvoeren. En denk bij enige twijfel s.v.p. niet: “Dat kan de volgende controleur wel doen …. “. Dus wel even een snoeischaar of iets dergelijks meenemen. Verder moet je denken aan het weghalen van overhangende takken, boomstammetjes of andere niet of moeilijk passeerbare obstakels op de route.
In geval van noodzakelijk groot onderhoud (b.v. bij een omgevallen grote boom) kun je contact opnemen met onze coördinator Roelof Klinkhamer via vasteroute@kamrad.nl.

De actuele routekaart en de GPS-route vind je hieronder. Klik hier voor de routebeschrijving.

Download file: mtb-route DAZ actueel.gpx
Share