Rode Diesel heeft nu ook een 33+ km/h groep

Sinds de start van het Rode Diesel seizoen is gebleken dat het grootste gedeelte van de huidige 31+ km/h-groep (95%) het afgelopen jaar doorgegroeid is naar een niveau dat aanschurkt tegen het niveau van de 34+ km/h-groep.

Om iedereen ook in de toekomst in de gelegenheid te stellen op een voor hem/haar passend niveau op dinsdagavond te kunnen blijven fietsen, heeft het bestuur het volgende besloten:

1. Per direct wordt de huidige 31+ km/h-groep de (nieuwe) 33+ km/h-groep, onder leiding van een van de huidige wegkapiteins. Om er min of meer zeker van te zijn dat er elke dinsdagavond een wegkapitein is (waar het bestuur grote waarde aan hecht), wordt de groep gevraagd om twee mensen voor te dragen die aanvullend wegkapitein van deze groep willen/kunnen zijn.

2. Er gaat een nieuwe 31+ km/h-groep van start. Omdat op dit moment nog onduidelijk is hoe groot de animo voor deze groep is, geldt dat als de groepsgrootte te klein is, de betreffende personen kunnen kiezen om met de 30 km/h-groep mee te gaan of zich aan te sluiten bij de nieuwe 33+ km/h-groep.

Share