Evaluatie wegkapiteins

Op donderdag 14 oktober zijn de wegkapiteins van ’t Kamrad tijdens een etentje in het nieuwe Eet- & Wielercafé Cours van Kamrad-lid Arne Kiers (Nieuwe Huizen 15 in Assen) bedankt voor hun inzet.
Samen met een delegatie van het bestuur is teruggekeken op het afgelopen Rode Diesel-seizoen.
In de evaluatie kwamen o.a. de volgende punten naar voren: de groeps- en snelheidsindeling en de communicatie daarover, veiligheidsaspecten, de routes w.o. het gebruik van fietspaden en de opvang van nieuwe leden.

Share