Algemene Ledenvergadering (door de secretaris)

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) staat gepland op woensdagavond 30 juni om 19.30 uur in de kantine van voetbalvereniging Asser Boys aan de Lonerstraat in Assen.

Eén van de agendapunten is het wijzigen van de statuten. De huidige statuten schrijven voor dat tweederde deel van de leden moet instemmen met een wijziging. Omdat het niet in de lijn der verwachting ligt dat überhaupt 227 van de huidige 340 leden aanwezig zullen zijn, is een reservedatum gepland. De statuten schrijven namelijk voor dat in het geval er geen tweederde van de leden vóór stemt, er binnen 4 weken na de eerste ALV een tweede ALV georganiseerd moet worden. Voor deze tweede ALV geldt dat als een meerderheid van de op deze tweede ALV aanwezige leden instemt met de voorgestelde wijziging, deze is vastgesteld.
De datum voor deze tweede ALV is woensdag 7 juli om 19.30 uur, eveneens in de kantine van voetbalvereniging Asser Boys.

De stukken voor de vergadering van 30 juni worden begin juni door middel van een link in onze wekelijkse nieuwsbrief verspreid, inclusief de voorgestelde vernieuwde statuten.

Vanzelfsprekend geldt dat de ALV alleen kan plaatsvinden als de dan geldende Coronaregels deze mogelijk maken.

Share