Algemene Ledenjaarvergadering op 30 juni a.s.

Namens het bestuur nodigt de secretaris alle leden van T.F.C. ’t Kamrad van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021.

Datum: 30 juni a.s.
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Kantine v.v. Asser Boys, Lonerstraat 100-A in Assen

Door de Coronaregels was het niet mogelijk de ALV – zoals gebruikelijk is – in februari te organiseren. Inmiddels zijn de regels zover versoepeld dat het mogelijk is om in grotere groepen bij elkaar te komen. Wel zijn de 1,5 meter regel en de mondkapjesplicht nog van kracht. Iedere bezoeker van de ALV wordt dus geacht zich hier aan te houden.

Voor de pauze bespreken we de gebruikelijke formele zaken als Verslag ALV 2020, Jaarverslag 2020, Jaarrekening 2020, Jaarplan 2021 inclusief Activiteitenplan 2021 en Begroting 2021. De meeste stukken kun je downloaden via deze LINK. Voor het downloaden van de geactualiseerde statuten klik je op deze LINK. De ontbrekende stukken worden ter vergadering uitgereikt.

Na het formele gedeelte is er ruim de tijd om elkaar informeel te ontmoeten. De avond sluiten we af met een gezamenlijke toost op een mooi fietsjaar 2021.

Tot ziens op 30 juni!
Gerrit-Jan Ruesink, secretaris

Share