Bestuur

Het bestuur van Toer Fiets Club ‘t KAMRAD bestaat uit 5 leden, te weten de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee algemene leden.
Hoe het bestuur wordt verkozen en wanneer leden aftreden, staat in de statuten.
In de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (jaarlijks in februari) staat vermeld wie er aftredend zijn.

Voorzitter
A. Fransen (Aart)
Parelstoep 14, 9403SZ Assen
(0592) 34 45 95
voorzitter@kamrad.nl

Secretaris
A.L. Kauffeld (Arthur)
Stoepveldsingel 31, 9403 SM Assen
(0592) 37 49 93
secretaris@kamrad.nl

Penningmeester
J.H. Kuipers-Abbingh (Jeannette)
Kaarnheugte 35, 9403 HA  Assen
(0592) 37 24 49
penningmeester@kamrad.nl

Bestuurslid
R. de Graaf (Rinke)
Smilderweg  2b, 9414 AP Hooghalen
(0593) 59 27 22

 

Share